Esileht / Homepage

Sirguvad söögisellid võitis parima LEADER rahvusvahelise projektina esikoha alagrupis Kohalik ressurss ja keskkond, konkursil The Nordic-Baltic LEADER Cooperation Award 2013!
Growing Gastronauts is the WINNER of the The Nordic-Baltic Leader Cooperation Award in the category of Local Resorces and Environment 2013!
 

Projekt Sirguvad söögisellid on valitud Euroopa 14 parima LEADER projekti hulka

Project Growing Gastronauts is among the 14 very best of LEADER projects in Europe

 

LEADER rahvusvahelise koostööprojekti Sirguvad Söögisellid / Growing Gastronauts partnerid on LAG Pays Vallée du Loir juhtimisel Central Warwickshire Villages LAG, Saarte Koostöökogu, Hiidlaste Koostöökogu ja Shropshire Hills AONB Partnership.

Projekti peaeesmärk on tihendada sidemeid kohalike toidutootjate ja koolide vahel. Projekti käigus uuritakse lühikese tarneketi “põllult potti” rakendamise võimalusi, et vahetada tootjate ja töötlejate kogemusi ning üksteiselt õppida. Teiseks suunaks on õpetada lastele praktiliste näidete varal talutöid, toiduvalmistamist jne.

Projekti tegevused jagunevad kaheks:

1.koolilastele suunatud tegevused;
2.koolide ja lasteaedade personalile suunatud tegevused.
Üheskoos koostööpartneritega viiakse läbi erinevaid üritusi ja teemapäevi, mis on seotud kohaliku toidu ja söömisharjumustega, nt koolikokad käivad õppimas ja kogemusi saamas naabervalla, naabersaare ning ka Inglismaa ja Prantsusmaa kolleegidelt; lastele kohaliku toidu väärtuste tutvustamine jne. Projekti tulemusena luuakse mitmeid filmiklippe, mis projektiga seotud tegevusi edasi annavad ning valmib interaktiivne kokaraamat tõlkega inglise, prantsuse ja eesti keelde.

Projekti kestus: september 2012 – detsember 2014

Partners of the LEADER transnational cooperation project Growing Gastronauts (Sirguvad Söögisellid in Estonian) are LAG Pays Vallée du Loir (lead partner of the project), LAG Central Warwickshire Villages,  LAG Saarte Cooperation Organisations, LAG Hiiumaa Cooperation Network, LAG Shropshire Hills AONB Partnership.
The main objective of the project is to strengthen links between schools and local food producers. The aim of the project is to study the implementation options of short supply chain from producers and processors "from farm to pot", exchange experiences and to learn from each other. The second objektive is to teach children practical examples, farm work, food preparation, etc.
The project activities are divided into two groups:
1.  activities oriented towards school children;
2. activities oriented towards staff of schools and pre-schools/nurseries.
Together with partners there are carried out a variety of events and theme days, which are related to topics of local food and eating habits, such as exchange of school cooks in individual partner country, and in England and France; introduction of values of local food to children. As the result of the project, a number of movie clips will be produced to make the learning process more intrensting together with the interactive cookbook, translated into English, French and Estonian.
Project Duration: September 2012 - December 2014
 

 

 

 

Photo Gallery: Esileht / Homepage

Pildigalerii on tühi

Blogi / Blog

Kohalik maheliha jõuab koolilasteni

30/12/2013 14:11
Hiiu Leht kirjutab: Kohalik toit jõuab üha enam saare kooliõpilaste lauale – äsja käivitus nn liharing, millega kohalik maheveiseliha tuuakse kõikidesse koolisööklatesse. Kärdla ühisgümnaasiumi söökla juhataja Elena Linkov rääkis, et nemad on veiseliha ostnud kohalikult talunikult Tiiu Alaselt....

Local meat reaches Hiiumaa schools dineries

30/12/2013 14:07
In Hiiumaa  just started the so-called „meat circle”: local organic beef is brought to all school canteens from the local abattoir, that was built last year with the support of LEADER program. Manager of the Kärdla Gymnasium’s canteen, Elena Linkov told that they have earlier purchased beef...

Gastronauts compiled the LEADER logo in Central Warwickshire

19/12/2013 10:47
On Christmas Eve it is appropriate to recall how during the Gastronauts study tour in September, the  the Leader logo mosaic was compiled. Of course, this work was entrusted to the most talented among us, meaning Getter and Henro. And of course, this precision took a long time, during which...

Söögiselllid ladusid Inglismaa õppereisil LEADER logo

19/12/2013 10:11
Jõulude eel on paslik meenutada, kuidas söögisellide õppereisil septembris laoti ühiselt LEADER LOGO mosaiiki. Loomulikult usaldati see töö kõige võimekatele meie seast, ehk Getterile ja Henrole. Ja loomulikult võttis selline täpistöö kaua aega, mille jooksul projekti juhtgrupp pidas maha koosoleku...

Kärla söögisellid ja lapsevanemad nautisid pühapäeval jõuluhõngulist mahetoitu

18/12/2013 11:50
Saaremaalt saime teada, et söögisellidel juba jõulud käes. Möödunud pühapäeval Kärla põhikooli sööklas toimunud mahetoidupäevale tuli üle 50 lapse ja lapsevanema. Kavas olid mahepõllumajanduse loeng lapsevanematele ja piparkookide küpsetamine lastele ning kõigile ühine kokkamine, kasutades...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>