Esileht / Homepage

Sirguvad söögisellid võitis parima LEADER rahvusvahelise projektina esikoha alagrupis Kohalik ressurss ja keskkond, konkursil The Nordic-Baltic LEADER Cooperation Award 2013!
Growing Gastronauts is the WINNER of the The Nordic-Baltic Leader Cooperation Award in the category of Local Resorces and Environment 2013!
 

Projekt Sirguvad söögisellid on valitud Euroopa 14 parima LEADER projekti hulka

Project Growing Gastronauts is among the 14 very best of LEADER projects in Europe

 

LEADER rahvusvahelise koostööprojekti Sirguvad Söögisellid / Growing Gastronauts partnerid on LAG Pays Vallée du Loir juhtimisel Central Warwickshire Villages LAG, Saarte Koostöökogu, Hiidlaste Koostöökogu ja Shropshire Hills AONB Partnership.

Projekti peaeesmärk on tihendada sidemeid kohalike toidutootjate ja koolide vahel. Projekti käigus uuritakse lühikese tarneketi “põllult potti” rakendamise võimalusi, et vahetada tootjate ja töötlejate kogemusi ning üksteiselt õppida. Teiseks suunaks on õpetada lastele praktiliste näidete varal talutöid, toiduvalmistamist jne.

Projekti tegevused jagunevad kaheks:

1.koolilastele suunatud tegevused;
2.koolide ja lasteaedade personalile suunatud tegevused.
Üheskoos koostööpartneritega viiakse läbi erinevaid üritusi ja teemapäevi, mis on seotud kohaliku toidu ja söömisharjumustega, nt koolikokad käivad õppimas ja kogemusi saamas naabervalla, naabersaare ning ka Inglismaa ja Prantsusmaa kolleegidelt; lastele kohaliku toidu väärtuste tutvustamine jne. Projekti tulemusena luuakse mitmeid filmiklippe, mis projektiga seotud tegevusi edasi annavad ning valmib interaktiivne kokaraamat tõlkega inglise, prantsuse ja eesti keelde.

Projekti kestus: september 2012 – detsember 2014

Partners of the LEADER transnational cooperation project Growing Gastronauts (Sirguvad Söögisellid in Estonian) are LAG Pays Vallée du Loir (lead partner of the project), LAG Central Warwickshire Villages,  LAG Saarte Cooperation Organisations, LAG Hiiumaa Cooperation Network, LAG Shropshire Hills AONB Partnership.
The main objective of the project is to strengthen links between schools and local food producers. The aim of the project is to study the implementation options of short supply chain from producers and processors "from farm to pot", exchange experiences and to learn from each other. The second objektive is to teach children practical examples, farm work, food preparation, etc.
The project activities are divided into two groups:
1.  activities oriented towards school children;
2. activities oriented towards staff of schools and pre-schools/nurseries.
Together with partners there are carried out a variety of events and theme days, which are related to topics of local food and eating habits, such as exchange of school cooks in individual partner country, and in England and France; introduction of values of local food to children. As the result of the project, a number of movie clips will be produced to make the learning process more intrensting together with the interactive cookbook, translated into English, French and Estonian.
Project Duration: September 2012 - December 2014
 

 

 

 

Photo Gallery: Esileht / Homepage

Pildigalerii on tühi

Blogi / Blog

Sirguvad söögisellid on parim LEADER koostööprojekt

27/09/2013 13:11
Projekt Sirguvad söögisellid /Growing gastronauts võitis parima LEADER rahvusvahelise projektina esikoha alagrupis Kohalik ressurss ja keskkond! "See on parim koostööprojekt üldse", ütles Hiiu lehe andmetel Maamaajdnuse infokeskuse LEADER osakonna juhataja Krista Kõiv. Mille üle Hiidlaste...

Üks korralik vorstitegu

21/09/2013 09:18
  Söögisellid korraldasid Kärdlas sügislaada, kus muu tarviliku teadmise, nagu sõira- ja suuliimi tegemine, seenetundmine ja noateritamine, kõrval õpetasid laadalistele vorstitegu. Vorstitegu on, nagu söögisellid ka varem korduvalt on kogenud, suht lihtne - peaaegu sama, mis kotletti...

Gastronauts cooking with the Estonian top chef in Padaste manor

19/09/2013 21:03
On 18th of September in Pädaste Manor, we had the opportunity to cook  under the guidance of the Estonian top chef Peeter Pihel. He taught us and we liked very much  to pick edible plants in the garden and from the sea side. The most interesting plant was ice plant, which had small...

Söögisellid Pädaste mõisas koos Peeter Piheliga kokkamas

18/09/2013 20:34
18. septembril oli meil võimalus Pädaste mõisas eesti tippkoka Peeter Piheli juhendamisel süüa teha. Kõige rohkem meeldis meile aiast ja mere äärest rohelisi taimi korjata. Kõige huvitav taim oli (inglisekeelse nimetusega) ice plant, millel olid väikesed kristallid peal ja mis maitses nagu kurk....

Hiiumaa söögisellid olid Kuressaares edukad

13/09/2013 21:12
Et vorstitegu mitte rahva unustuse hõlma ei veereks, selleks saabus SaareMaalaadale kuus Kärdla ja Käina söögiselli oma kogemust saarlastele edasi andma. Alustuseks peatuti reedel, 13. septembril, Saksa külakeskuses ja tehti vorstitegemise saladused endale selgeks. Tuleb tunnistada, vorstitegu on...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>